Plaatselijk Belang Pieterzijl


Plaatselijk Belang Pieterzijl is een vereniging voor de inwoners van Pieterzijl.

De vereniging behartigt de belangen van haar leden, het gaat dan om zaken die van algemeen belang zijn voor het dorp en de directe omgeving.

De belangrijkste doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp.

Wat wordt er gedaan om die doelstelling te verwezenlijken?

- Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de inwoners.
- Er is geregeld overleg met het gemeentebestuur van de gemeente Westerkwartier
- Plaatselijk Belang is lid van vereniging Groninger Dorpen.


E-mail: pbpieterzijl@gmail.com


Samenstelling

Voorzitter Vacant
Secretaris Judith van der Brug
Pieterzijlsterweg 3, 9844 TA Pieterzijl
Tel: 06-30177923
Penningmeester Frans Bol
Schoolstraat 16, 9844 PE Pieterzijl
Tel: 06-53795314
Bestuurslid Eddy Kingma
Schoolstraat 2, 9844 PE Pieterzijl
Tel: 0594-688381
Bestuurslid Klaas Bosch
Wester-Waarddijk 12, 9844 TB Pieterzijl
Tel. 0594-688413

Het lidmaatschap van de Vereniging Plaatselijk Belang Pieterzijl bedraagt 5 euro per persoon. Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis lid.© 2013-2021 pieterzijl.net. Heeft u opmerkingen/suggesties of kopij voor de website, schroom niet maar stuur een mail naar: webmaster@pieterzijl.net


Disclaimer: Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie kan eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor prive gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming. De webmaster en plaatselijk belang Pieterzijl aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico.