Deze pagina is verouderd en wordt nog vernieuwd of verwijderd!

De Multibus

Het afgelopen jaar is het bestuur van de Multibus druk bezig geweest om ‘onze’ bus ook het volgend schooljaar op de weg te houden. In verband met de fusie van CBS Visvliet-Pieterzijl en de Borgstee in Grijpskerk was het allemaal nog spannend of het zou lukken.

Maar gelukkig, na vele malen overleg met Gemeente en Penta Primair is het gelukt! Ook het komend schooljaar zal de bus worden ingezet om de basisschoolkinderen uit Visvliet en Pieterzijl naar de scholen in Grijpskerk te brengen. Onze vaste chauffeur Harrie Wegter blijft op de bus rijden. Daar zijn we erg blij mee. Wanneer Harrie verhinderd is, kunnen we gelukkig ook nog steeds een beroep doen op onze reserve chauffeurs. Fijn dat er zoveel mensen zijn die de bus een warm hart toedragen!

We hebben geïnventariseerd hoeveel kinderen er gebruik van de bus willen maken en tot nu toe zijn dat er 12 kinderen. ( 11 naar de Borgstee en 1 naar de Triangel) De bus zal dan ook twee ritten gaan rijden om alle kinderen op tijd op school te krijgen. Er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar.

Naast het vervoer van de schoolkinderen is de Multibus nog steeds een Multifunktionele bus, wat betekent, dat u als trouw lid van onze vereniging, ook gebruik kunt maken van de bus. Wanneer u bijvoorbeeld naar Grijpskerk moet voor iets, kunt u contact opnemen met de chauffeur Harrie Wegter. Er is meer mogelijk dan u in eerste instantie zou denken! Zo wordt er bijvoorbeeld in de wintermaanden regelmatig gebruik van gemaakt door schoolkinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Wanneer het binnen Harrie’s planning past is dat erg fijn als het bijv. erg hard waait. Hieronder nog even de “spelregels” voor deze extra ritjes:
-Extra ritten zijn alleen mogelijk als Harrie beschikbaar is.
-Extra ritten altijd dag van tevoren reserveren bij Harrie.
-Extra ritten alleen in overleg (met Harrie) mogelijk.
-Extra ritten alleen tussen 8.30 uur en 17.00 uur. (tenzij er om 8.00 uur nog plek is natuurlijk)
-Ritten binnen straal van maximaal 15 km. van Grijpskerk
-Extra ritten altijd 50 cent per kilometer per persoon.
-Reservechauffeurs rijden geen extra ritten.

Ook kunt u natuurlijk altijd even informeren bij iemand van het bestuur.

Onlangs hebben we weer de algemene ledenvergadering gehad van de Multibus. Helaas was de opkomst niet erg groot, maar we waren blij dat er toch enkele leden aanwezig waren. In deze vergadering wilden we een wijziging in de statuten doorvoeren, maar omdat er niet 2/3 van de leden aanwezig waren, hebben we dit op een extra ledenvergadering gedaan. Deze statuten wijzigingen zijn niet ingrijpend, enkel een paar kleine wijzigingen om alles weer ‘up to date’ en ‘van deze tijd’ te maken. De vorige statuten dateerden nog van 1983 en waren dus enigszins veroudert.

Verder willen we onze sponsors en leden en donateurs nog een keer bedanken voor hun financiële steun. Zonder hen zou de Multibus het toch financieel een stuk zwaarder hebben! Dank u wel!

Tot slot willen wij u allemaal een fijne zomer wensen en wie weet tot ziens in de Multibus!

Het bestuur.(laatste update: 21-06-2013)


© 2013-2021 pieterzijl.net. Heeft u opmerkingen/suggesties of kopij voor de website, schroom niet maar stuur een mail naar: webmaster@pieterzijl.net


Disclaimer: Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie kan eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor prive gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming. De webmaster en plaatselijk belang Pieterzijl aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico.