Verbouwing toiletten 2015

De huidige toiletruimtes zijn nog uit de tijd dat het gebouw dienst deed als schoolgebouw, welke al jaren verdwenen is. Inmiddels wordt het gebouw gebruikt als dorpshuis en biedt het onderdak aan de verschillende verenigingen in Pieterzijl. Tevens biedt het dorpshuis onderdak aan de peuterspeelzaal en kan het worden gehuurd voor feestjes en partijen. Zoals op de onderstaande foto’s al te zien is, zijn de toiletfaciliteiten in het dorpshuis hard aan vernieuwing toe. Zowel het dames- als het herentoilet zal grondig verbouwd gaan worden. Nieuwe vloeren, nieuwe wanden, andere afzuiginstallatie en nieuw sanitair.

Dit project wordt gesubsidieerd/gesponsord door een bijdrage van het Oranje Fonds en SNS Fonds
Door een bijdrage van € 4.500,- van het Oranje Fonds en door een bijdrage van het SNS Fonds Grijpskerk is Dorpshuis de Wending in Pieterzijl in staat de toiletruimtes te renoveren. De toiletruimtes zullen geheel opnieuw worden ingericht en de ventilatie zal worden verbeterd, waarmee de toiletruimtes weer aan de huidige eisen voldoen.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Het SNS fonds Grijpskerk is een “Anbi”, een algemeen nut beogende instelling en is al actief sinds 1999, het oprichtingsjaar. Het fonds wil steun bieden aan maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”. Zij stelt middelen beschikbaar voor projecten die gericht zijn op verbetering van de samenleving en wel specifiek de samenleving van de regio. Zij is er voor projecten met een sociale, culturele of ideële strekking.Na de verbouwing:
Oude situatie:


© 2013-2021 pieterzijl.net. Heeft u opmerkingen/suggesties of kopij voor de website, schroom niet maar stuur een mail naar: webmaster@pieterzijl.net


Disclaimer: Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie kan eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor prive gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming. De webmaster en plaatselijk belang Pieterzijl aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico.