Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te PieterzijlLedeninformatie Agenda Nieuwsbrieven Contact

LEDENINFORMATIE

Dit voorjaar hebben we in verband met het corona-virus de Algemene Ledenvergadering van de begrafenis vereniging “De Laatste Eer” te Pieterzijl moeten uitstellen. Volgens bestaande wetgeving moet de Algemene Ledenvergadering plaats vinden binnen 6 maanden na einde boekjaar. In verband met het corona-virus heeft de overheid de termijn verlengd met 3 maanden, dus tot 1 november.

Het bestuur heeft daarom besloten om de Algemene ledenvergadering nu te houden op 19 oktober in “De Wending” aanvang 20.00 uur. De onderling afstand van 1,5 meter zullen we ook voor deze vergadering aanhouden. Dit alles onder voorbehoud van eventuele strengere maatregelen vanuit de overheid.


Namens het bestuur,
Wim van Dijken voorzitter


Wat houdt het lidmaatschap van de vereniging in.

Als lid bent u in principe gehouden om de uitvaart te laten regelen door de uitvaartverzorger/ondernemer welke is aangesteld door de vereniging en waar de vereniging een overeenkomst mee heeft. De uitvaartverzorger/ondernemer zal alle benodigde formaliteiten verzorgen en zal tevens zorgen dat de uitvaart geheel volgens de wens van de nabestaanden wordt gerealiseerd. Bij een vooraf ingevulde Codicil (uitvaartwens) worden de wensen van de overledene zo veel mogelijk gerespecteerd. Alle facturen betreffende de uitvaart worden verzonden naar de penningmeester die een totaalnota maakt voor de nabestaanden onder aftrek van de vergoeding van de vereniging (een gekapitaliseerd bedrag van de pakketwaarde). Als service kan de vereniging er voor zorgen dat eventuele overlijdenspolissen worden uitgekeerd aan de vereniging, waarvan de uitgekeerde bedragen ook van de totaalnota worden afgetrokken. Denk bijvoorbeeld aan oude polissen met een minimaal bedrag ( in guldens) van een verzekeringsmaatschappij die al jaren geleden is overgenomen door een andere verzekeraar en waarvan de polis meestal al heel lang premievrij is.

Waarom lid van de uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Pieterzijl?

Onze vereniging werkt met vrijwilligers, dus geen kosten voor gebouwen, directeuren, personeel, auto’s enz. Onze uitvaartvereniging werk met mensen die bekend zijn met de gebruiken en omstandigheden in het dorp, de dragers bijvoorbeeld wonen in het dorp.
Onze vereniging heeft een schriftelijke overeenkomst met een uitvaartverzorgster die verzorgt een uitvaart tegen een vast tarief.
Zij maakt gebruik van een opname formulier waarop zoveel mogelijk de kosten worden begroot, dit formulier wordt dan door zowel de uitvaartverzorgster als een vertegenwoordiger van de familie ondertekend. Hierdoor weten de nabestaanden bij benadering wat de kosten zullen gaan worden van de uitvaart. Omdat het een overeenkomst betreft zijn de leverings- en betalingsvoorwaarden op de achterzijde van het opnameformulier opgenomen, waardoor het duidelijk is wat de rechten en plichten zijn voor zowel de vereniging als voor de nabestaanden.

Om een eenzijdige overeenkomst te voorkomen zijn deze voorwaarden opgesteld in overleg tussen de Consumentenbond, de SER en Nardus (landelijke organisatie van uitvaartverenigingen).
De vereniging maakt zelf de eindafrekening naar de nabestaanden, waardoor u verzekerd bent van het in rekening brengen van de juiste bedragen. Ook in financieel opzicht is het voordeling voor de nabestaanden om de uitvaart te laten verzorgen door de vereniging.
Het verschil tussen de eindnota van de vereniging en van een commerciële instelling kan echt honderden (soms duizenden) euro’s zijn.
De vereniging is verplicht eenmaal per 3 jaar een actuarieel rapport op te laten maken waardoor de financiële situatie van de vereniging onder controle staat van een actuaris.
Daarnaast werkt de vereniging aan de Nardus gedragscode welke een bepaalde kwaliteit voor vereniging als voor de uitvaarten aangeeft.
Ondanks de lage contributie krijgt elk lid bij het overlijden een behoorlijke pakketwaarde als korting op de eindnota.
Een uitvaart verzorgd door uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Pieterzijl kan de nabestaanden tot een paar duizend euro besparen.

Artikel DvhN 22-01-2019

Lid worden?

U kunt zich aanmelden als lid van de vereniging bij het secretariaat Pieterzijl@fedgron.nl, telefoonnummer 0594-514550. Als u ouder bent dan 18 jaar dient u eventueel een inleggeld te betalen. Hierover kan het bestuur u informeren.

Lidmaatschap opzeggen?

Opzeggen van het lidmaatschap kan telefonisch, schriftelijk of via e-mail. Het lidmaatschap eindigt per de laatste datum van het lopend contributie jaar. In principe ontvangt u hiervan een bevestiging.

AUTOMATISCHE INCASSO.

Meerdere leden hebben aangegeven om de contributie automatisch te willen betalen.
Omdat dit ook een besparing van werkzaamheden voor de penningmeester is hebben we besloten om dit te gaan uitvoeren.
Dit willen we in laten gaan met ingang van 2018.
U krijgt minimaal 14 dagen van te voren bericht dat de contributie van de rekening wordt afgeschreven.
Hierbij ontvangt u eenmalig een machtigingsformulier waarbij u de vereniging machtigt om de contributie van uw rekening af te schrijven. Uiteraard hebt u altijd de mogelijkheid om de automatische incasso terug te draaien, zie hiervoor de mogelijkheden bij uw eigen bank. Dit is een automatische incasso DOOR de vereniging en niet te verwarren met een automatische betaling die u zelf bij uw bank hebt aangegeven.Agenda

Algemene ledenvergadering: 19 oktober in “De Wending” aanvang 20.00 uur. De onderling afstand van 1,5 meter zullen we ook voor deze vergadering aanhouden. Dit alles onder voorbehoud van eventuele strengere maatregelen vanuit de overheid.
ALV 2019 Agenda Pieterzijl (MS-Word bestand)Nieuwsbrieven

Wij willen de leden graag informeren over de perikelen van de vereniging. U krijgt elk jaar bij de contributienota een overzicht van de verenigingsgegevens. Daarnaast kunt u nog via onderstaande link onze reeds eerder verschenen nieuwsbrieven lezen.Contact

De vereniging is te bereiken via het secretariaat of andere bestuursleden. E-mail secretariaat: Pieterzijl@fedgron.nl
Telefoonnummer secretariaat: 0294-514550
Zie voor de contact gegevens van de andere bestuursleden hieronder.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter:
W.D, van Dijken
Kruiser3
9801 RD Zuidhorn
tel. 0594-529294
email: wdvd@vandijken.nu

Penningmeester/secretaris:
A. Berends
Tolberterstraat 62
Tel. 0594-514550
Email: a.berends@fedgron.nl

Bestuurslid:
K. Kingma
Westerwaarddijk 7
9844 TB Pieterzijl
Tel. 0594-688502
Email: kingmakees@gmail.com© 2013-2021 pieterzijl.net. Heeft u opmerkingen/suggesties of kopij voor de website, schroom niet maar stuur een mail naar: webmaster@pieterzijl.net


Disclaimer: Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie kan eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor prive gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming. De webmaster en plaatselijk belang Pieterzijl aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico.