Dorpshuis stichting De Wending Pieterzijl

Het dorpshuis is het hart van ons kleine dorp. Naast ontmoetingsplaats voor de verschillende verenigingen is het ook de plek waar je op vrijdag en zaterdag onder het genot van een hapje en een drankje bij kan praten over alle gebeurtenissen in het dorp.Voor al uw feestjes, recepties en partijen kunt u terecht in het dorpshuis!

Voor informatie, boekingen of reserveringen kunt u zich wenden tot: Ina van der Werf, telefoon 06-30176647 (tussen 19.00 – 21.00 uur) of per mail dorpshuispieterzijl@hotmail.com

Laat in het weekend ook eens gewoon de 'boel de boel' en kom uw 'zinnen verzetten' in de bar.
Iedereen is altijd van harte welkom!

Openingstijden bar:
Vrijdags van 22:00 t/m 01:00 uur
Zaterdags van 17:00 t/m 19:00 uur

Om alle activiteiten in en om het dorpshuis vlot te laten verlopen is de dorpshuiscommissie opgericht. Deze bestaat uit vijf bestuursleden. We beheren het dorpshuis, zorgen voor de bar en zijn een schakel tussen de verschillende verenigingen die ons dorp rijk zijn.
De huidige commissie wordt momenteel gevormd door:
- Joost de Jong (interim voorzitter)
- Gert-Jan Lania (penningmeester)
- Ina van der Werf (secretaris)
- Pieter van de Berg (bestuurslid)

We zijn nog hard op zoek naar een nieuw bestuurslid, dus een ieder die interesse heeft is van harte welkom!
Bij interesse kunt u persoonlijk contact op nemen met één van ons.

Zonnepanelen Uit "Oog op Pieterzijl", sept. 2015)
Eind augustus 2015 zijn er 20 zonnepanelen geplaatst op het dak van dorshuis de Wending. De zonnepanelen konden eenvoudig geplaatst worden op het platte dak van het gebouw en zijn vanaf de grond nauwelijks te zien. Ze hebben bijna geen onderhoud nodig en daarmee is deze duurzame energiebron zeer geschikt om de elektriciteitskosten van het gebouw blijvend te reduceren. Naar verwachting kan er jaarlijks ongeveer 750 euro bespaard worden op de energienota. In de barruimte van het dorpshuis is een fraai informatiepaneel geplaatst waarop bezoekers kunnen aflezen hoeveel energie er met de installatie is opgewekt en hoeveel kilogram CO2 uitstoot hiermee voorkomen is. De dorpshuiscommissie is zeer blij met deze installatie welke door een zeer grote financiële bijdrage van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mogelijk is gemaakt.

© 2013-2021 pieterzijl.net. Heeft u opmerkingen/suggesties of kopij voor de website, schroom niet maar stuur een mail naar: webmaster@pieterzijl.net


Disclaimer: Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie kan eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor prive gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming. De webmaster en plaatselijk belang Pieterzijl aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico.