Westenwind 2007


De vele neerslag (1 t/m 13 januari 2007 69 mm, vrijwel gelijk aan de normale maandhoeveelheid) en een sterke, harde, soms stormachtige wind uit westelijke richting hebben tot gevolg een hoge tot zeer hoge waterstand. Omdat het water vanuit Friesland hierheen gedreven wordt, kun je echt spreken van hoog, vies, fries water in het Zijldiep. De sterke wind, tot storm af en toe, is de oorzaak dat de sluizen op Lauwersoog niet geopend kunnen worden. Wat weer tot gevolg heeft dat het Lauwersmeer, als boezem, vol is.

 

Of je op de brug in Pieterzijl staande nu naar het noorden of naar het zuiden kijkt je ziet in beide gevallen een brede rivier (het is echter geen rivier maar een kanaal. Het schijnt gegraven te zijn. Door wie en waarom, u mag het zeggen).

 

Eén, twee jaar geleden stond op deze site een verhaal met foto's getiteld "Het water steit hast an de stötpalen toe". Die stötpalen, horizontale balken bij de doorvaartopening, staan nu in het water.

 

Kijk hoe hoog het water tegen de kademuur staat (de "buning") en hoe het bijna de tuin van de Oude Doopsgezinde Pastorie (bewoond door mw. B.Boonstra en dhr. J.Postma) overstroomt.

 

De boot ligt bijna op de steiger en de borden K (van Kabel) en Z (van Zinker) zijn bijna verzopen.

 

Nog één keer breed en hoog water en dan …….

 
…….. het eind                                        Jo, dat ik jou heb vergeten, sorry


© 2013-2021 pieterzijl.net. Heeft u opmerkingen/suggesties of kopij voor de website, schroom niet maar stuur een mail naar: webmaster@pieterzijl.net


Disclaimer: Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie kan eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor prive gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming. De webmaster en plaatselijk belang Pieterzijl aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico.