AED locatie dorpshuis Pieterzijl


Lees tip: Informatie over AED van de hartstichting

AED nodig? Bel ALTIJD eerst 112!EHBO

EHBO tips


Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer (politie, brandweer en ambulance, spoed): 112

Doktersdienst (Groningen): 0900-9229

Brandweer (Groningen): 088-1625000

Politie: 0900-8844


Belangrijke websites

Veiligheidsregio Groningen
Crisis.nl


© 2013-2021 pieterzijl.net. Heeft u opmerkingen/suggesties of kopij voor de website, schroom niet maar stuur een mail naar: webmaster@pieterzijl.net


Disclaimer: Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie kan eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor prive gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming. De webmaster en plaatselijk belang Pieterzijl aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico.